© wijkplatformburgwal

ENQUÊTE AFVALSCHEIDEN

Bewoners in het centrum zijn geïnformeerd over de plannen en over afvalscheiding aan de bron. Vanwege de coronamaatregelen konden uitsluitend telefonisch of via de mail vragen worden gesteld. Gezien de reacties van centrumbewoners naar de wijkraden toe, hebben wij als centrumwijkraden besloten middels een enquête naar je mening te vragen.

In Haarlem wordt al veel gescheiden afval ingezameld. Papier, karton en glas worden gescheiden ingezameld van restafval. Groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT) worden in grote delen van de stad al gescheiden opgehaald. Niettemin produceren Haarlemmers nog altijd veel restafval. Van dit restafval bestaat ca. 30% uit groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT). Dat is zonde, want GFT-afval is zeer geschikt voor hergebruik. Ook verdwijnt veel plastic, blik en drinkpakken (PBD) bij het restafval.

Daarom zijn er voor het centrum – door de gemeente – besluiten genomen voor extra afvalcontainers. Hiermee verbetert de mogelijkheid om afval aan de bron te scheiden. Ondertussen denkt de gemeente ook na (voor 2022 en later) over na-scheiden van het afval (waar helemaal geen extra bakken voor nodig zijn) en extra betalen voor restafval. Ook willen de wijkraden van de grote zware voertuigen af. Helaas vinden wij dit niet terug in de besluiten.

Enkele leden van de centrumwijkraden hebben een enquête opgesteld en zijn zeer benieuwd en geïnteresseerd naar je reactie. Tot 17 oktober kun je meedoen met deze enquête. De rapportage van deze enquête worden bekend gemaakt aan het eind van deze maand en wordt tevens aangeboden aan de gemeente. Klik op onderstaand button om mee te doen aan de enquête.

Ben je het niet eens met het aanwijzingsbesluit over containerlocaties Oude Stad – Stationsbuurt en Burgwal, dan heb je als bewoner tot 30 oktober a.s. de tijd om bezwaar in te dienen bij het college van B&W. Klik op onderstaande button om naar de publicaties van de genomen besluiten te gaan.