© wijkplatformburgwal

AGENDA WIJKRAADVERGADERING 13 NOVEMBER

UITNODIGING BEWONERSBIJEENKOMST VAN 13 NOVEMBER 2019
Voorafgaand aan de bijeenkomst eet het bestuur van de Wijkraad om 19.00 uur in Hello I’m Local, sluit u aan? Je kunt dan samen met ons een ‘daghap’ eten voor € 9,- (inclusief brood en water op tafel). Schrijf je in door een mail te sturen naar info@wijkplatformburgwal.nl

AGENDA
1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

2. TERUGBLIK THEMABIJEENKOMST
Terugblik themabijeenkomst van 9 oktober 2019: Leer jouw Burgwal kennen?

3. ACTUELE ZAKEN
I    Groenaanpak
II  De verkoop van het pand waarin nu de Hagedis gehuisvest is
III Vervanging kade en herinrichting Spaarne
IV  Experiment nieuwe democratie (Wijkcontract)

4. STADSGESPREK BEVOORRADING BINNENSTAD
De drie centrum Wijkraden hebben een stadsgesprek in voorbereiding om te komen tot een breed gedragen burgeradvies over de bevoorrading van de Haarlemse binnenstad. Tijdens de bijeenkomst wordt u hierover bijgepraat.

5. UIT HET OOC DOOR HEIN
I Voorbereiding economische visie Haarlem.
In dit kader is een aantal ronde tafelgesprekken gevoerd
II Samen hier: Laat je matchen met een nieuwkomer!

Alle info wat betreft bovenstaande; actielijst, economische visie en infographic staat op de site

6. VOORBEREIDING EIGEN BEWONERS BIJEENKOMST ‘ENERGIE TRANSITIE’
We kijken terug op de bijeenkomst in de Pletterij van 12 november en bespreken de concrete informatiebehoefte van onze bewoners in de Burgwal.

7. VRAGEN EN EIGEN INBRENG
Wanneer hiervoor voorwerk nodig is, kan contact opgenomen worden met Dick Rasenberg, onze secretaris.