© wijkplatformburgwal

BEGROTING HAARLEM 2021

Haarlem neemt maatregelen om gevolgen coronavirus en structurele groei jeugdhulp en Wmo op te vangen en Haarlem investeert in onderwijshuisvesting, vastgoed, cultuur, verduurzaming en sportvoorzieningen.

Bijna alle gemeenten in Nederland hebben het financieel moeilijk. Veruit de belangrijkste oorzaak hiervan is de stijging van de kosten van taken die van het Rijk naar gemeenten zijn overgegaan, terwijl de vergoeding van het Rijk hiervoor achterblijft.

Lees hier het hele persbericht:

of ga naar de website van de gemeente Haarlem.