© wijkplatformburgwal

UPDATE DUURZAAMHEID & MONUMENTEN VOORJAAR 2023

DUURZAAM MONUMENT GEZOCHT

Volgens de website allecijfers.nl telt de Burgwal 1667 adressen. Ongeveer de helft daarvan is gebouwd in de periode tussen 1700-1900 en daarmee van cultuurhistorische waarde. Deze waarde is in veel gevallen juridisch vastgelegd met de aanwijzing tot gemeentelijk- of rijksmonument. De meeste monumenten zijn van oudsher slecht geïsoleerd en hebben daardoor een relatief oncomfortabel binnenklimaat. Zo beschikt ongeveer de helft van de adressen binnen de Burgwal over een energielabel E of lager. Tegelijkertijd zijn de energieprijzen dit jaar enorm gestegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het verduurzamen van monumenten is daarom één van de speerpunten uit het beleidsplan van de wijkraad/wijkplatform.

Afgelopen jaar heb ik het stokje van Frans Brugman overgenomen om dit onderwerp verder vorm te geven. Vanuit mijn werk in de erfgoedsector krijg ik een kijkje in de keuken bij veel verschillende gemeenten. De gemeente Haarlem is één van de gemeenten die voorop loopt in Noord-Holland. Zo is afgelopen jaar het beleid ten aanzien van het plaatsen van het opwekken van zonne-energie binnen het beschermd stadsgezicht en op monumenten verruimd. Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten blijft het uitgangspunt zo veel mogelijk uit het zicht maar is er altijd ruimte voor maatwerk. Ook heeft de gemeente een monumentenloket geopend in de Bakenesserkerk waar eigenaren terecht kunnen met vragen over het verduurzamen van hun monument.

De gemeente Haarlem doet dus al veel. Zijn er andere onderwerpen waar u tegenaan loopt of zit u met vragen rond dit thema? Dan ben ik benieuwd naar uw ervaringen. Op basis van uw behoeften ben ik van plan om in de loop van het jaar een informerende bijeenkomst te organiseren. Ook wil ik inspirerende voorbeelden laten zien waaruit blijkt dat het verduurzamen van een monument wel degelijk mogelijk is maar altijd maatwerk blijft omdat extra zorgvuldigheid in de uitvoering bij deze bijzondere gebouwen noodzakelijk is. Heeft u daarom recent uw historische pand monument verduurzaamd en vindt u het leuk om uw opgedane kennis met anderen te delen in de volgende nieuwsbrief? Dan hoor ik het ook graag. U kunt uw ideeën en suggesties mailen naar: info@wijkplatformburgwal.nl