© wijkplatformburgwal

GROENGROEP

Afgelopen periode is de groengroep in de wijk weer nieuw leven ingeblazen. Een drietal enthousiaste wijkbewoners, Edo Salomons, Maartje Breed en Nic Tesser willen voor de Burgwal een goede gesprekspartner zijn van de gemeente, als het om groen in de wijk gaat.

WELKE INITIATIEVEN HEBBEN ZE ONTPLOOID
Er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met de gemeente over de ondersteuning die de gemeente kan bieden bij het ‘vergroenen’ van de wijk. Onderwerpen die tijdens dit gesprek de revue gepasseerd zijn waren, inzicht krijgen over op hand zijnde gemeentelijke groen trajecten maar ook informatie verstrekking over het beschikbare budget en de mogelijkheden die er vanuit de gemeente zijn om de wijk verder te ‘vergroenen’. Tevens zijn er enkele proefballonnetjes opgelaten om te kijken hoe de gemeente aankijkt tegen ideeën uit de groengroep. Denk hierbij aan verticale begroeiing, maar ook het aanbrengen van groen op daken in de wijk.

WAT WIL DE GROENGROEP OP TERMIJN GAAN DOEN
De groengroep richt zich op het duurzaam en structureel aanbrengen van meer groen in de wijk. De groengroep wil aan de hand van een bestaand visie document en een nog te organiseren wijkschouw een structurele aanpak ontwikkelen om in de wijk meer blijvend groen te realiseren. Kernwoorden die de groengroep hanteert zijn; duurzaam, impact, haalbaarheid, lange termijn, onderhoudbaar en realistisch. De focus van de leden is niet gericht op korte termijn acties zoals het faciliteren van initiatieven om eenjarig groen te stimuleren. Initiatieven op die vlakken worden wel degelijk toegejuicht door de leden maar zullen door wijkbewoners zelf geïnitieerd moeten worden.

UNIFORMITEIT IN DE BUURT
Door de jaren heen zijn er diverse grotere en kleinere initiatieven gestart om in de buurt meer groen te realiseren. Deze goede initiatieven zijn door de tijd heen om motiverende redenen minder gecoördineerd verlopen. Dit heeft tot gevolg dat in de wijk voor wat betreft het groen, in onze ogen uniformiteit ontbreekt, waardoor een “rommelig uitstraling” kan ontstaan. Door op meerdere plekken met uniforme groene oplossingen te komen tracht de groengroep een meer homogene uitstraling in de wijk te bewerkstelligen.

GROEN MET IMPACT!
Door de jaren heen zijn er diverse grotere en kleinere initiatieven gestart om in de buurt meer groen te realiseren. Deze goede initiatieven zijn door de tijd heen om moverende redenen minder gecoördineerd verlopen. Dit heeft tot gevolg dat in de wijk voor wat betreft het groen, consistentie ontbreekt (sommige delen van de wijk hebben hier en daar een boombak of goedgevulde boomrondjes en sommige delen helemaal niets. Dat geeft naast een rommelig groen beeld ook totaal geen impact. Door op meerdere plekken met zorgvuldig gekozen oplossingen voor groenvoorzieningen te komen tracht de groengroep een meer groene en duurzame uitstraling in de wijk te bewerkstelligen.De groengroep tracht groen met impact in de wijk te realiseren en streeft daarom liever een aantal grotere projecten na i.p.v. kleinere initiatieven.

WAAR ZIJN ZE MOMENTEEL MEE BEZIG?
De groengroep gaat op zeer korte termijn een wijkschouw houden. Daarmee trachten ze plaatsen in de wijk in kaart te brengen waar vergroening (technisch) mogelijk is en waardoor de leefbaarheid in de wijk verder toeneemt. Daarnaast wordt er gekeken op welke wijze het aanleggen van geveltuinen gestimuleerd kan worden en zijn er richtlijnen (ideeën en tips) in de maak om een mooie, eenvoudig te onderhouden “4 seizoenen” geveltuin te creëren.
Daarnaast zijn er nog tal van andere ideeën die uitgewerkt kunnen worden maar die komen later aan bod.

Heb jij na het lezen van een aantal van de initiatieven van de groengroep ook zin om mee te denken en te praten over de mogelijkheden om de burgwal een meer groene uitstraling te geven? Neem dan contact op met een van de leden uit de groengroep.

Stuur een mail naar: info@wijkplatformburgwal.nlI am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.