© wijkplatformburgwal

HAARLEM KRIJGT EEN REGEBOOGHUIS

Haarlem krijgt een ontmoetingsplek voor lhbti’ers! In het voormalige Café De Koning komt het Regenbooghuis. Initiatiefnemers Chris Belloni en Rick Busscher willen van het Lavender Regenbooghuis een plek maken waar lhbti’ers elkaar kunnen ontmoeten en zichzelf kunnen zijn. Als gemeente ondersteunen we dit initiatief. 5 juni 2024 kregen de initiatiefnemers hun sleutel.

Wethouder diversiteit en inclusie Eva de Raadt: ‘We vinden we het belangrijk dat iedereen in Haarlem zichzelf mag zijn en zich welkom voelt. Ook in het uitgaansleven. Daarom steunen we het Regenbooghuis met subsidies, onder andere voor het toegankelijk maken van het pand.

Een veilige plek

De initiatiefnemers willen een veilige plek voor lhbti’ers. Zij geloven dat een eigen plek bijdraagt aan een gevoel van veiligheid. Op dit moment zijn er geen uitgaansgelegenheden in Haarlem die specifiek voor lhbti’ers zijn. Terwijl deze groep wel behoefte heeft aan zo’n plek in de stad.

Verschillende organisaties hebben daarom de wens uitgesproken voor een gezamenlijke ruimte. Een locatie van waaruit alle Regenboogpartners kunnen samenwerken en activiteiten organiseren.

Feest, kunst en ontmoeting

Naast een veilige plek, willen de initiatiefnemers via kunst en cultuur zorgen voor meer acceptatie en bewustwording. Bijvoorbeeld door in het Regenbooghuis films, debatten, kunstexposities en feesten te organiseren. Mensen van binnen en buiten de lhbtiq+ gemeenschap kunnen elkaar hier ontmoeten.

Haarlem Regenboogstad

In Haarlem mag je trots zijn op wie je bent en vieren van wie je houdt. Als Regenboogstad zetten we ons in voor de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lhbti’ers. In ons Actieplan Haarlem Regenboogstad(link is extern)staat hoe we dit willen bereiken. Het Regenbooghuis is een initiatief dat hierbij kan helpen.

Dit bericht is overgenomen uit de Nieuwsbrief van de gemeente Haarlem dd 6 juni 2024