© wijkplatformburgwal

verlopen – METINGEN LUCHTKWALITEIT HAARLEM

In 2022 wordt, in samenwerking tussen de wijken en de gemeente, op 60 plekken in Haarlem de luchtkwaliteit gemeten. Dat gebeurt met kleine buisjes (7×1 cm) die luchtverontreiniging opnemen (namelijk stikstofdioxide ofwel NO2).

Deze ‘Palmes’-buisjes worden opgehangen aan o.a. regenpijpen of lantaarnpalen. Na 4 weken worden de buisjes vervangen door nieuwe en geanalyseerd. Dat gebeurt 13 keer per jaar voor een jaargemiddelde waarde. De GGD-Amsterdam voert de metingen geheel uit: hangt de buisjes op, verwisselt deze om de 4 weken en analyseert ze. De resultaten kunt u (na enkele weken) bekijken op www.luchtmeetnet.nl (selectie: component NO2-buisjes). De buisjes zijn klein en onopvallend en veroorzaken geen schade of hinder. En beter inzicht in de luchtkwaliteit per wijk, door deze te meten, is van belang voor de gezondheid.

Gemeente en wijkraden vertrouwen daarom op uw instemming dat de GGD Amsterdam het buisje ophangt aan uw regenpijp (in de week van 31 januari) en vervolgens elke 4 weken verwisselt. Als de regenpijp vrij bereikbaar is hoeft de GGD u daarvoor niet te storen. Voor vragen of bij bezwaar verzoeken wij u contact op te nemen met uw Wijkraad of met Marc Plantaz, afdeling OMB, gemeente Haarlem.

Email: mahgplantaz@haarlem.nl
Tel:     14023

Download hier de pdf voor meer informatie!