© wijkplatformburgwal

NIEUWE DEMOCRATIE

INFORMATIE VANUIT DE GEMEENTE HAARLEM

ACHTERGROND
Vier jaar geleden heeft een werkconferentie plaatsgevonden over de veranderende rol van de wijkraden, en de gevolgen daarvan voor de relatie tussen wijkraden, gemeente, bewoners en ondernemers. Daarin is onder meer een aantal mogelijke rollen van de wijkraden benoemd: faciliteren van bewonersinitiatieven, verbinden van bewoners, verbinden van de wijk met de gemeente en het behartigen van belangen. Sinds die tijd is er veel veranderd. Er zijn wijkraden bijgekomen, andere hebben zich opgeheven of opnieuw georganiseerd. Wijkraden zijn op zoek gegaan naar nieuwe rollen. Ook zijn er nieuwe bewonersinitiatieven en bewonersorganisaties ontstaan. We staan voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen, zoals de verduurzaming en de groei van de stad.

VERVOLG
Het gemeentebestuur wil de kracht van de stad maximaal benutten in de aanpak van de hier bovengenoemde uitdagingen. We vinden het belangrijk om hierbij de expertise en de opvattingen van de bewoners zoveel mogelijk te betrekken. Daarom willen we de uitkomsten van 2015 graag verder met de wijkraden uitdiepen. Zijn de benoemde rollen nog actueel, of zijn er nieuwe rollen te onderscheiden? Wat is er nodig om die rollen vorm te geven?

DOEL
Het college van burgemeester en wethouders heeft aan stichting Stadsgesprekken gevraagd om als onafhankelijke organisator aan deze verdiepingsslag vorm te geven. Hiervoor worden twee stadsgesprekken georganiseerd. Deze worden georganiseerd in overleg met een voorbereidingsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de wijkraden.

De bijeenkomst op 11 februari is het eerste stadsgesprek en heeft als doel de mogelijke rollen van de wijkraden uit te werken. Een tweede stadsgesprek zal in overleg met u gepland worden, om te bespreken wat er nodig is van de zijde van de gemeente en van de wijkraden om die rollen invulling te geven.

REACTIES
De stichting Stadsgesprekken zorgt voor een verslag van de bijeenkomsten en de redactie van de voorstellen. Deze verslagen worden weer aan u voorgelegd. De reacties worden verwerkt in een eindverslag dat wordt aangeboden aan de gemeente. Wij zullen daar vervolgens op reageren.

ARTIKEL NIEUWE DEMOCRATIE HD

nieuwe-democratie_hd