© wijkplatformburgwal

ONDERSTEUNING BEZWAAR TEGEN OMGEVINGSVERGUNNING INPERKING SPEELTUIN KERKHOFSTRAAT

College van burgemeester en wethouders van Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

 

Burgwal 29 januari 2020
Ondersteuning bezwaren tegen omgevingsvergunning en bezwaar tegen inperken gebruik speeltuin

 

Geacht college,

Op 6 december 2019 heeft u een omgevingsvergunning  2019-02365 verleend voor het ombouwen van een schuur tot 2 zelfstandige woningen, ter hoogte van Burgwal 37 in Haarlem. Omwonenden van deze locatie hebben bezwaren tegen deze omgevingsvergunning ingediend. Als wijkraad Burgwal willen wij deze bezwaren ondersteunen, om de volgende redenen:

De huidige bebouwing was in gebruik als schuur, gelegen direct naast een speeltuin. Deze bestemmingen hebben zich goed naast elkaar verhouden. Een ombouw naar twee woningen legt veel meer druk op de
buitenruimte. Er zijn al zo weinig speeltuintjes in onze buurt.

De bewoners zullen door de speeltuin moeten om hun huis te kunnen verlaten. De kans is groot dat de bewoners de speeltuin als eigen tuin gaan gebruiken omdat er totaal geen buitenruimte bij de beide woningen is en er ook geen ruimte is om een eventuele fiets e.d. bij je huis te plaatsen. Dat moet dan allemaal in de speeltuin gebeuren. Best een gekke situatie eigenlijk……….

Gister, 29 januari 2020 werd dit al bewaarheid doordat er al werkzaamheden aan het pand worden uitgevoerd en de dakpannen op het plein liggen. Daarnaast parkeren ze overdag hun bussen op het pleintje waardoor alles natuurlijk geblokkeerd wordt.

Wij maken tegen deze inperking van het speeltuintje ernstig bezwaar!

Daarnaast ligt de bebouwing te dicht op andere woningen, zodat privacy in het geding is. In dit geval gaat het toestaan van woningen op deze locatie in onze ogen teveel ten koste van de openbare ruimte (de speeltuin) en de privacy van bewoners.

Aart Meijles
Voorzitter Wijkraad Burgwal