© wijkplatformburgwal

PERSBERICHT: HAARLEM GAAT INWONERS MET IDEEËN ONDERSTEUNEN VIA WIJKPLATFORMS

Persbericht van de gemeente Haarlem; Haarlem gaat inwoners met ideeën voor hun buurt ondersteunen via wijkplatforms

De gemeente Haarlem wil dat meer inwoners zich onderling verbinden en actief betrokken raken bij de stad of hun buurt. Daarom gaat Haarlem in 2024 over van wijkraden naar wijkplatforms. Het plan is om vanaf volgend jaar wijkplatforms op te zetten die meer toegankelijk zijn voor alle inwoners dan de huidige wijkraden.

“Wijkraden, die de belangen van bewoners behartigden, bleken in de praktijk niet altijd iedereen te bereiken”, zegt wethouder Roduner (wijkplatforms). “Dit riep vragen op over welke belangen precies werden vertegenwoordigd en hoeveel steun er was voor de standpunten van de wijkraad. Wijken bestaan uit bewoners die verschillend denken en doen. Daarom spreekt een wijkplatform niet namens de wijk, maar is het aan de gemeente om de participatie met alle wijkbewoners te organiseren.”

Samenwerken

Een wijkplatform is een netwerk van mensen die zich inzetten voor hun buurt of wijk. Zij werken samen met bedrijven en organisaties in de wijk. Iedereen die wil bijdragen en wil samenwerken is welkom, voor korte of langere tijd of eenmalig. Wijkplatforms bepalen zelf voor welke thema’s en onderwerpen zij zich inzetten en hoe zij dat aanpakken, bijvoorbeeld door werkgroepen te vormen. Er kan per wijk maar één wijkplatform zijn. Het platform zorgt voor verbinding en communicatie tussen bewoners en organisaties in de wijk.

Hulp van de gemeente

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het nieuwe beleid, kunnen Haarlemmers vanaf 1 januari 2024 wijkplatforms gaan opzetten. De gemeente gaat daar volgend jaar bij helpen. Voor de huidige wijkraden geldt een overgangsperiode, de gemeente ondersteunt hen nog tot uiterlijk 1 juli 2024. Zij kunnen zich omvormen tot wijkplatform. Het kan zijn dat er in sommige wijken geen wijkplatform ontstaat, net zoals er nu niet overal wijkraden zijn. In die wijken blijft de gemeente zich inspannen om initiatieven van bewoners te ondersteunen en bewoners te betrekken bij wat er in hun wijk gebeurt.

Participatie

Over het nieuwe beleid voor wijkplatforms heeft participatie en inspraak plaatsgevonden. Reacties hebben voor aanpassingen in het beleid gezorgd. Wethouder Bas van Leeuwen (participatie): “De overgang naar wijkplatforms is onderdeel van de bredere, lokale democratie die het college nastreeft. Het doel is dat meer inwoners samenwerken en actief betrokken raken bij de stad of hun buurt. De gemeente ziet het als haar eigen taak om bewoners goed te informeren over projecten en ontwikkelingen die in een wijk spelen. De gemeente zorgt er ook voor dat alle bewoners hun mening kunnen geven.”

Het college werkt ook aan nieuw participatiebeleid, waar nog tot 17 december 2023 op kan worden gereageerd. Zie daarvoor: https://haarlem.nl/aanpassing-participatiebeleid