© wijkplatformburgwal

Spaarne

Gevelstenen Jonas en de Walvis

Een mooi initiatief van de eigenaar van Spaarne 35 om de daar aanwezige gevelstenen op te laten knappen. Dit gebeurde door Myrthe Smith met haar bedrijf HET GEHEIM VAN DE SMITH. Hier staat ze enthousiast op de steiger om de drie gevelstenen van Jonas en de Walvis weer een mooi fris uiterlijk te geven.

De stenen verbeelden het verhaal van de profeet Jonas uit de bijbel. Jonas was door God opgeroepen om in het Assyrische Niniveh te gaan prediken, omdat de inwoners van deze stad zich niet aan Gods geboden hielden. Daar voelde Jonas niet veel voor en hij vluchtte per schip, waarna God een enorme storm liet losbarsten. Jonas, die besefte, dat door zijn toedoen de zeelieden in groot gevaar verkeerden, besloot zich op te offeren en liet zich over boord zetten. Daarop werd de zee weer kalm en God zond een grote vis om Jonas op te slokken. Drie dagen verbleef de vluchteling in de maag van de vis. Nadat hij berouw over zijn ongehoorzaamheid had betoond, gaf God de vis opdracht Jonas op het strand uit te spuwen en Jonas ging alsnog op weg naar Niniveh. Daar predikte hij het woord van God. En met succes, want de inwoners van de stad toonden berouw en onderwierpen zich weer aan Gods geboden. God schonk hen vergiffenis, maar Jonas was van mening dat zij flink gestraft moesten worden en toen hij zijn zin niet kreeg trok hij zich teleurgesteld terug in de woestijn (Uit: De Gevelstenen van Haarlem Theo Bottelier/ Peter van Graafeiland).Bron: Haerlem Jaarboek 2014.