© wijkplatformburgwal

verlopen – THEMA-AVOND ‘MAAK MIJN BUURT’

Kom jij ook naar de bewonersbijeenkomst op WOENSDAG 30 SEPTEMBER? Deze is volledig in het teken staat van ons Burgwal initiatief ‘Maak mijn buurt’. De 2 thema’s die volgende week woensdag aan de orde zijn, zijn GROEN MET ‘IMPACT’ & DE SOCIALE VERBINDING IN DE BUURT.

In de bijeenkomst willen we onze ideeën concreet maken door samen met jullie, de bewoners van de Burgwal, een aanzet te geven voor een activiteitenlijst voor ‘maak mijn buurt’ in 2021. Heb jij zelf ook goede ideeën over hoe we de wijk nog aantrekkelijker kunnen maken? Initiatieven of ideeën voor activiteiten zijn van harte welkom!

Tijdens de interactieve sessie werken we samen aan de bestaande ideeën en is er ruimte voor nieuwe initiatieven. Hoe maken we daar concrete acties van, wie doet er wat en welke hulp hebben we daarbij nodig?

Het doel is om voor 2021 een concrete activiteitenkalender te hebben voor de domeinen ‘Groen’ en ‘Sociale verbinding’. Deze gaan we samen uitvoeren. Het startschot geven we op de nieuwjaarsbijeenkomst van 13 januari 2021. In verband met de corona-maatregelen willen we weten hoeveel bewoners er komen om deze bijeenkomst zo veilig als mogelijk te laten verlopen. Meld je daarom aan via info@wijkplatformburgwal.nl om deel te nemen aan deze thema-avond.

TOELICHTING ‘MAAK MIJN BUURT’
Kort samengevat voor degenen die nog niet op de hoogte zijn; met ‘Maak mijn Buurt’ werken we aan onze eigen wijk en maken deze nog beter leefbaar voor iedereen. Daarvoor hebben we vier thema´s gekozen: GROEN MET ‘IMPACT’, SOCIALE VERBINDING in de buurt, BEHOUD STADSGEZICHT & ENERGIEZUINIGER wonen in een monument met een woonfunctie en HANDHAVING. Op de bijeenkomst op 30 september zullen we focussen op de groenaanpak en sociale verbinding in de Burgwal.

GROEN ‘MET IMPACT’ – TREKKER NIC
| Plaatsen en een evaluatie toegevoegde waarde van de BacSac’s in de Burgwal in 2021
| Geveltuin gemakkelijk aanleggen en het maken van een groenplan voor jouw straat
| Een aantal kruidentuintjes in de Burgwal
| Een georganiseerde bijenkorf
| Sociaal tuinieren in de Burgwal

SOCIALE VERBINDING – TREKKER KELLY
Mogelijke activiteiten:
| Netwerk 70 plus
| Leren en vertellen over de Burgwal, ook vanaf het water; gidswandeling,
boottocht over water
| Ontbijtjes voor de wijk
| Koffiebonnen die je kan inwisselen bij de plaatselijke horeca
| Introductiegesprekken met nieuwe bewoners van de Burgwal
| Exit-gesprekken met bewoners die de Burgwal verlaten
| Bankje van de Burgwal, voor het goede gesprek

VERVOLG
In november volgt een bijeenkomst voor de thema’s Duurzaam behoud stadsgezicht & energie zuiniger wonen voor monumenten met een woonfunctie en het thema Handhaven. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 13 januari 2021 ‘trappen we af’ voor ‘maak mijn buurt’.

OP HET BANKJE
Eén van onze intiatieven wordt een goed gesprek op een bankje in de buurt. Voor een goed gesprek over wat er goed gaat in de buurt en wat beter mag, kan iedereen zich inschrijven via de website, daar vind je een lijst met de namen van de Wijkraadsleden met wie je het gesprek kan hebben. Van ieder gesprek wordt een heel kort verslag gemaakt. Je krijgt dat natuurlijk eerst te lezen voordat we er iets mee gaan doen.