© wijkplatformburgwal

VOORBEREIDING ECONOMISCHE VISIE

Aanmelden rondetafelgesprekken Economische Visie Haarlem
Vorige week zijn de uitnodigingen verstuurd voor de rondetafelgesprekken over de Economische Visie Haarlem. Uitgenodigd zijn betrokken Haarlemse ondernemers die eerder hebben meegedacht met projecten en vraagstukken van de stad. Voor een aantal rondetafelgesprekken kunnen andere geïnteresseerde ondernemers zich ook aanmelden.

Wilt u er als toehoorder bij zijn? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar economie@haarlem.nl. Geef ook aan bij welke sessies u als toehoorder aanwezig wilt zijn. Deze rondetafelgesprekken zijn op:
o Maandag 28 oktober (10:00 – 12:00 uur): Detailhandel, restaurants, cafés (participatie Detailhandelsvisie) Locatie: Restaurant/hotel ML, Klokhuisplein 9 in Haarlem
o Maandag 28 oktober (15:00 – 18:00 uur): Toerisme en recreatie (participatie Toeristische Koers) Locatie: Restaurant/hotel ML, Klokhuisplein 9 in Haarlem
o Woensdag 30 oktober (19:00 – 22:00 uur): Creatieve sector Locatie: Grand Café Brinkmann, Grote Markt 13, Haarlem
o Woensdag 6 november (19:00 – 22:00 uur): Maakindustrie/fabrikanten Locatie: Brasserie Oostpoort, Diakenhuisweg 1, Haarlem
o Dinsdag 12 november (19:00 – 22:00 uur): Gezondheidszorg Locatie: Brasserie Oostpoort, Diakenhuisweg 1, Haarlem
o Woensdag 13 november (19:00 – 22:00 uur)
Digitale economie/ICT Locatie: Vooges Centraaal, Kennemerplein 6, Haarlem
Online enquête verstuurd Eén van de bouwstenen voor de Economische Visie is de online enquête voor ondernemers. Ondernemers in Haarlem worden bevraagd over onder andere het ondernemersklimaat, kansrijke sectoren en hoe de gemeente samen met ondernemers en belanghebbenden kan zorgen voor een duurzame en circulaire economie die toekomstbestendig is, gericht op banengroei en een gezonde arbeidsmarkt.
De uitnodigingen voor de online enquête voor ondernemers zijn verstuurd. Maar informatie staat ook op de website www.haarlem.nl/econonomischevisie.
Economische Visie Haarlem en uitvoeringsagenda
Voor het behouden, stimuleren en aantrekken van werkgelegenheid, ontwikkelt de gemeente samen met partijen een Economische Visie. Ook komt er een uitvoeringsagenda met actiepunten voor de komende vier jaar. De Economische Visie Haarlem wordt gelijktijdig en in samenhang opgesteld met de Toeristische Koers en Detailhandelsvisie. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de toekomstige ontwikkeling van de Waarderpolder.
Infographic proces en planning
In de bijlage de infographic met de planning van de Economische Visie Haarlem, Toeristische Koers, Detailhandelsvisie en het Onderzoek Waarderpolder. Deze infographic zal ook worden gedeeld op de website www.haarlem.nl/economischevisie.

infographic-economische-visie-haarlem-2040_def