© wijkplatformburgwal

WAT IS ER IN HAARLEM GEBEURD MET JOODS VASTGOED IN EN NA WOII?

Gemeente Haarlem start onderzoek; Wat is er in Haarlem gebeurd met Joods vastgoed in en na WOII?

Om op die vraag antwoord te krijgen heeft de gemeente onderzoeksbureau Blauw Historisch Onderzoek opdracht gegeven onderzoek te doen naar de handelwijze van de gemeente met betrekking tot gemeentelijk Joods vastgoed in Haarlem. omdat het handelen van de gemeente zelf centraal staat, is het onderzoek gebaat bij objectiviteit en transparantie. Het college van B&W heeft om die reden besloten het onderzoek door een extern onderzoeksbureau te laten uitvoeren. Soortgelijk onderzoek is of wordt ook in diverse andere gemeenten uitgevoerd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland veel vastgoed van gedeporteerde Joden onteigend en doorverkocht. Ook kwam het vaak voor dat na de oorlog Joodse eigenaren belasting moesten betalen over de periode dat ze ondergedoken of in een concentratiekamp zaten. Welke rol gemeente Haarlem heeft gespeeld gaat nu onderzocht worden. Uit de Verkaufsbücher, administratie van de Niederländische Grundstücksverwaltung, blijkt dat in Haarlem in de jaren 1942-1944 zijn onteigend en via tussenpersonen werden verkocht aan nieuwe eigenaren.

Het onderzoek moet antwoord geven op de rol van de gemeente Haarlem bij het aankopen van Joods vastgoed, naheffingen voor erfpacht en/of straatbelasting van Joods vastgoed en of er sprake is geweest van rechtsherstel over deze gemeentelijke aankopen. Het onderzoek zal starten vanaf mei 2021 en ongeveer vier maanden in beslag nemen.

Burgemeester Wienen: “De Tweede Wereldoorlog is 76 jaar geleden beëindigd. Dat is lang geleden. Dat dit onrecht rond Joods vastgoed tijdens en na de oorlog niet beter is uitgezocht is eigenlijk onbegrijpelijk. Het is nog steeds pijnlijk voor betrokkenen en nabestaanden. We willen weten of de gemeente Haarlem betrokken was bij dit onrecht. Daarom laten we net als diverse andere gemeenten dit uitzoeken. We blijven de oorlog en de verschrikkingen van de Holocaust herdenken, en mogen dan zeker niet wegkijken van de rol van de gemeente.”