© wijkplatformburgwal

WIJKRAADVERGADERING 15 MEI

Woensdag 15 MEI is er weer een wijkraadvergadering. Deze vindt net als vorige keer, plaats in ‘Hello I’m Local’, Spiegelstraat 4. Bekijk hier de agenda!

EET U MEE?
Voorafgaand aan de bijeenkomst eet het bestuur van de Wijkraad om 19.00 uur in Hello I’m Local, sluit u aan? U kunt dan samen met ons een ‘daghap’ gebruiken voor € 9,- (inclusief brood en water op tafel) Inschrijven door een mail te sturen naar info@wijkplatformburgwal.nl

1| OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

INFORMATIE
| Uit het OOC van 1 april jl. De uitgebreide actielijst en een integrale gebiedsvisie voor de Grote Markt, die daar besproken is, staan op de site.
| We praten je bij over het behoud van de Hagedis;
| We vragen je naar thema’s voor de eerstvolgende Wijkkrant en suggesties voor de email – actie. We willen deze adressen van onze bewoners graag gebruiken voor het regelmatig doen van anonieme peilingen over specifieke thema’s, die de Burgwal aangaan;
| De AED voor onze Wijk hangt;
| De aanpak van overlast door zware vrachtwagens en het resultaat van onze acties richting onze gebiedsverbinder en de portefeuillehouder, worden besproken;
| Over het sociaal team, dat zich bij ons heeft gepresenteerd. Deze informatie geven we door en
| Het wijkdiner vindt plaats op vrijdag 28 juni. De wijkraad zorgt voor een deel van de ‘toetjes’.

GROENAANPAK IN DE BURGWAL
Nic Tesser geeft een presentatie van de voorbereidingen.

EEN STICHTING VOOR DE WIJKRAAD
Over het waarom van een stichting extra faciliteiten voor de Wijkraad is een stuk van de notaris op de site geplaatst. Aart, Yvonne en Dick hebben de notaris ook een bezoek gebracht en zij heeft vervolgens een stichtingsakte voorbereid. De gemeente gaat deze akte nog een keer reviewen voordat deze wordt gepasseerd. Het voorstel is om vijf bestuursleden van de Wijkraad een plaats te geven in de Stichting. Dit zijn in ieder geval de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Daarnaast zullen dat Marian en Maartje zijn. Het bestuur van de Stichting kan met twee-derde meerderheid besluiten nemen. Voor het bestuur van de stichting zal een risico- aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

EINDVERSLAG VAN HET STADSGESPREK OVER DE ROL VAN DE WIJKRADEN
Dit verslag is aangeboden aan wethouder Jur Botter voor nieuwe democratie. Het verslag staat inmiddels ook op onze site. Gebiedsverbinder Ingrid Hamer is uitgenodigd om ons bij te praten over de vervolgacties van de gemeente.

EEN URINOIR VOOR DE LIEVE VROUWENGRACHT
Er wordt enorm genoten van de trappen in de bocht van de Lieve Vrouwengracht en het Spaarne. Een openbaar urinoir is hoog nodig. Met elkaar bespreken we, wat we kunnen doen om een permanent en passend exemplaar op deze locatie gebouwd te krijgen.

WAT VERDER TER TAFEL KOMT