© wijkplatformburgwal

WIJKRAADVERGADERING 12 JUNI

Woensdag 12 JUNI is er weer een wijkraadvergadering. Deze vindt net als vorige keer, plaats in ‘Hello I’m Local’, Spiegelstraat 4. Bekijk hier de agenda!

EET U MEE?
Voorafgaand aan de bijeenkomst eet het bestuur van de Wijkraad om 19.00 uur in Hello I’m Local, sluit u aan? U kunt dan samen met ons een ‘daghap’ gebruiken voor € 9,- (inclusief brood en water op tafel) Inschrijven door een mail te sturen naar info@wijkplatformburgwal.nl

De agenda voor de bewonersbijeenkomst van 12 juni 2019, ziet er als volgt uit

1| Opening en vaststelling van de agenda

2| Terugkoppeling bewonersbijeenkomst Wijkraad van 15 mei 2019. Het verslag staat al even op de site.

3| Informatie en stand van zaken
3a|Hagedis
3b| Voorbereiding Wijkkrant met email actie
3c| Wijkdiner van vrijdag 28 juni 2019 (Wijkraad maakt 50 of meer toetjes, zoveel als er nodig zijn)
3d| Zwaar (vracht) verkeer
We bereiden het overleg met de gemeente en een aantal bewoners van 17 juni aanstaande voor.
3e| Uitwerking stichting voor de Wijkraad is gestart
3f| Een urinoir aan de lieve vrouwengracht is hoog nodig, vervolgacties
3g| Terug koppeling wijkwandeling van 6 juni met het sociaal team en
3h| Uit het OOC van 3 juni, de agenda en de concept startnotitie voor een integrale gebiedsvisie voor de Grote markt staan op de site.
3i| Tot slot bespreken we het plan van de centrum wijkraden voor een gezamenlijke informatie­sessie over de Energietransitie in Haarlem. Het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Haarlem staat op de site.

4| Nieuwe democratie (Ingrid Hamer is uitgenodigd bij de bespreking)
Voor dit agendapunt zijn het actieprogramma nieuwe democratie en een eerdere brief van Wethouder Botter met aanbevelingen voor de deelnemers aan de stadsgesprekken bijgevoegd. We bespreken het actieprogramma en het voorstel van het bestuur om de Burgwal aan te melden voor de experimenten ‘loting’ (duur 2 jaar) en ‘wijkcontracten per jaar’.

5| Plan voor de groenaanpak in de Burgwal
Nic Tesser is uitgenodigd om de aanpak toe te lichten.

6| Wat verder ter tafel komt